Värskest Värskem

Kas teadsid, et Härmavilja köögi- ja puuviljad ning marjad külmutatakse kohe pärast korjamist? Just seetõttu säilib neis rohkem vitamiine ja mineraalaineid kui kevadistes värsketes viljades ja marjades, mis kaotavad pikal teekonnal Sinu toidulauale osa oma toiteväärtusest. Härmavili annab kevadeks väge ning on värskest värskem!

Osale Loosimises!

Osta mistahes Härmavilja tooteid, registreeri ostutšekk ja võid võita mitmeid häid auhindu!

Loosime välja hinnatud KitchenAid köögimiksereid koos vahvate põlledega ning erinevaid Härmavilja tooteid.

Kampaania kestab 16.03-19.04.

Sandra Daškova Soovitab!

Tuntud toidublogija Sandra Daškova hindab roogade valmistamisel kõige rohkem tervislikkust. Seepärast sobivad mitmekesised Härmavilja külmutatud tooted talle ideaalselt.

Ammuta sinagi inspiratsiooni, milliseid erinevaid maitseid Härmavilja abil pere söögilauale tuua.

Vaata retsepte

Smuutisegu
Heraklese vägi

Smuutisegu
Artemise vibu

Smuutisegu
Aphrodite pisarad

Vaarikad, mustikad

Wokisegu

Friikartulid

Porgand, lillkapsas, brokoli

Porgand, mais, hernes

Vaata kõiki kampaaniatooteid
1.
Osta meelepärane Härmavilja toode
2.
Registreeri ostutšekk
3.
Osaled loosimises!
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Kampaaniareeglid “Värskest värskem”

 

 1. TOOTE ESINDAJA:
  • AS Balbiino, firma registrinumber 10009159, juriidiline aadress: Viljandi mnt 26, 11217, Tallinn, Eesti.
 2. LOOSIMISE KORRALDAJA:
  • AS Idea AD, firma registrinumber 10057053, juriidiline aadress: Tartu mnt. 13, 10145, Tallinn, Eesti.
 3. LOOSIMISE TOIMUMISE KOHT:
  • Loosimine toimub Eesti Vabariigi territooriumil.
 1. LOOSIMISE TOIMUMISE PERIOOD:
  • Loosimise periood on 16.03.2020 kuni 19.04.2020.
 1. VAHEAUHINNAD JA PEAUHINNAD:
  • Auhinnafondi kuulub:
   • Peaauhind – 3x KitchenAid köögimikser koos põllega.
   • Vaheauhinnad – iga nädal 5x kast Härmavilja tooteid (kokku 25 kasti).
 1. REEGLID OSALEMISEKS:
  • Osalemiseks tuleb perioodil 16.03.2020 kuni 19.04.2020 vabalt valitud jaemüügi kauplusest või e-poest Eesti Vabariigis osta mistahes Härmavilja tooteid ja registreerida ostutšekk balbiino.ee/harmavili kodulehel.
  • Üht ostutšekki on võimalik registreerida vaid ühel korral.
  • Tooted tuleb osta enne registreerumist vahemikus03.2020 kuni 19.04.2020.
  • Ostutšekk tuleb alles hoida kuni 19.05.2020 tõendina kampaaniatoodete ostmisest.
  • Vaid korrektselt täidetud registreerimised osalevad loosimises.
  • Ebakorrektselt täidetud registreerimised loosimises ei osale.
  • Sama osaleja võib mängus osaleda mitu korda registreerides erinevaid ostutšekke. Iga registreeritud ostutšekk osaleb loosimises eraldi.
  • Kõik osalejad peavad olema vähemalt 12. aastased või vanemad.
  • Loosimise korraldajal on õigus mitte välja anda auhinda võitjale, kui on põhjendatud kahtlus tema mängus osalemise seaduspärasuses.
  • Loosimise korraldaja ei vastuta:
   • osalejate võimalike kaotuste eest kampaania toodete ostmisel või auhinna kättesaamisel;
   • tagajärgede eest, mis on põhjustatud ebakorrektsete andmete edastamisest või muudest ebatäpsustest osaleja poolt.
 1. OSALEJAKS REGISTREERUMINE:
  • Registreerimine on tasuta aadressil balbiino.ee/harmavili ning esitada tuleb järgmine kohustuslik informatsioon: ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress ning ostutšeki number.
 1. OSALEMISE PERIOOD:
  • Ajavahemik, mille jooksul saab tarbijamängust osa võtta ja ostutšekke registreerida, algab 16.03.2020 kell 00:01 ning lõpeb 19.04.2020 kell 23:59.
 1. VÕITJATE VALIMINE:
  • Võitjad valitakse välja kõikide registreerunud osalejate hulgast. Auhindade loosimine toimub juhuslikkuse alusel kasutades vastavat arvuti tarkvara.
  • Iga ost, mis vastab punktis 6 nimetatud reeglitele, osaleb loosimises.
 1. KAMPAANIA VAHEAUHINDADE JA PEAAUHINDADE LOOSIMINE NING VÕITJATE VÄLJA   KUULUTAMINE:
  • Vaheauhinnad (Härmavilja tooted) loositakse iganädalaselt kõikide loosimisele eelnenud nädala jooksul registeerunud võitjate vahel. Vaheauhindade loosimised toimuvad järgmistel kuupäevadel:
 • 23.03.2020
 • 30.03.2020
 • 06.04.2020
 • 13.04.2020
 • 20.04.2020

Kampaania vaheauhindade võitjate nimed kuulutatakse välja balbiino.ee/harmavili kodulehel ning võitjatega võetakse ühendust.

10.2     Kampaania peaauhind (KitchenAid köögimikser ja põll) loositakse välja 24.04.2020 ja võitjate nimed kuulutatakse välja balbiino.ee/harmavili lehel hiljemalt 5 (viie) tööpäeva jooksul pärast loosimist. Peaauhindade võitjatega võetakse ühendust.

 1. AUHINNA KÄTTESAAMINE:
  • Hetkel leviva COVID-19 viiruse levikuga seoses ei toimu auhindade üleandmine poodides ega isiklikult – täpsustavad andmed selguvad, kuni laheneb hetkel riigis kehtiv eriolukord. Sellegipoolest toimuvad loosimised punktides 10 ja 10.2 ette nähtud kuupäevadel.
  • Peaauhinna kätte saamiseks peab võitja minema Havas Estonia kontorisse asukohaga Tartu mnt 13, Tallinn, tööpäeviti 10:00 ja 16:00 vahel ning enne 19.05.2020 (kaasa arvatud). Kui võitja ei saa isiklikult kohale minna, peab ta auhinna kätte saamise kokku leppima kirjutades aadressil kampaania@havas.ee. Külmutatud tooted saab kätte aadressil Viljandi mnt 29, Tallinn Balbiino kontorist või elukohale lähimast kauplusest vastavalt eelnevale kokkuleppele.
  • Auhinna kätte saamiseks peab võitja esitama isikut tõendava dokumendi (pass, juhiluba või ID-kaart), ostutšeki ja allkirjastama auhinna kätte saamise kinnituse täpsustades isiklikke andmeid.
  • Auhindu ei saa välja võtta sularahas või vahetada muude toodete või auhindade vastu.
  • Pärast 19.05.2020 enam auhindu ei väljastata.
  • Auhinnad, mida pole välja võetud hiljemalt 19.05.2020 jäävad Balbiino AS omandisse.
 1. KAEBUSED JA NENDE LÄBIVAATAMINE:
  • Loosimises osalejatel on õigus esitada kaebusi loosimise käigu kohta kuni 19.05.2020 täites kirjaliku taotluse Havas Estonia kontoris, Tartu mnt 13, 10145, Tallinn, Eesti tööpäeviti kell 10:00 kuni 16:00.
  • Kõik kaebused vaadatakse läbi ja vastus edastatakse loosimises osalejale 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul pärast kaebuse kättesaamist.
 1. OSALEMISE KEELD:
  • Loosimises on keelatud osaleda AS Balbiino ja AS IDEA AD töötajatel ja nende lähisugulastel (seal hulgas vanematel, lastel, abikaasadel ja teistel pereliikmetel).
  • Kui punkt 13.1. tingimusi rikutakse ja loosimises osaleb isik, kellel lasub osalemise keeld, siis jääb juba võidetud auhind toote edasimüüja AS Balbiino omandisse.
 1. PRIVAATSUSPOLIITIKA
 • Tarbijamängule registreerumisel ja mis tahes isiklike andmete edastamisel annate samal ajal oma nõusoleku nende isiklike andmete kasutamiseks käesolevates reeglites kehtestatud korras. Kui te ei soovi, et teie isikuandmeid kasutataks nimetatud eesmärkidel, siis palun ärge neid esitage.
 • Me austame teie privaatsust ja kaitseme teie poolt edastatud isikuandmeid ning kogume neid selles privaatsuspoliitikas esitatud viisil. See reeglistik selgitab ka põhjuseid, miks me teie isikuandmeid kogume ja kuidas me neid kasutada kavatseme.
 • Registreerimisel palutakse teil esitada täiendavat teavet: ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber. Samuti annate nõusoleku, et me haldame antud teavet. Kui te ei nõustu privaatsuseeskirjadega, siis ärge edastage oma isikuandmeid või paluge oma isikuandmete käitlemise lõpetamist, see võib aga omakorda tähendada, et te ei saa mängust osa võtta ja loosimises osaleda.
 • Teie poolt esitatud isiklikke andmeid kasutame me tarbijamängu võitja väljaselgitamiseks, samuti kontaktivõtmise eesmärgil, sealhulgas teie küsimustele ja kommentaaridele vastuste andmiseks. Teie isikuandmeid käideldakse kokkuleppe alusel.
 • Kõiki teie isiklikke andmeid ei käitle ega säilita me kauem kui see on vajalik privaatsuspoliitikaga ettenähtud eesmärkidel. Mängude ja loteriide organiseerimiseks ja korraldamiseks vajalikke isiklikke andmeid hallatakse ja säilitatakse seni, kuni kestab mäng milles osalete ja üks kuu pärast seda. Mängu võitja(te) isiklikke andmeid säilitatakse 10 (kümme) aastat.
 • Teie isiklikke andmeid võidakse edastada kolmandatele osapooltele, kes osaliselt vastutavad mängude korraldamise ja läbiviimise eest ning samuti mängudega seotud veebisaidi kontrollimise eest. Sellisteks osapoolteks võivad olla andmebaasi tarkvara haldajad, andmebaasi haldusteenuste pakkujad, otseturundusteenuse osutajad, kullerid jms. Teie isiklikke andmeid võidakse edastada ka kolmandatele osapooltele, et tagada mängu võitja tuvastamise läbipaistvus. Teie isikuandmeid võidakse edastada ka vastutavatele asutustele vastavalt seaduses sätestatud korrale.
 • Andmete käitlemisel rakendame kaitset ja töötlemist, mis on ette nähtud Eesti isikuandmete kaitse seaduses ja EL-is ühtsete isikuandmete kaitse üldmääruses.
 • Me võtame kasutusele kõik vajalikud tehnilised ja korralduslikud meetmed, et tagada kõigi andmete tahtmatu või ebaseadusliku hävinemise, tahtmatu kaotsimineku, muutmise, volitamata avalikustamise ja juurdepääsu ning muude ebaseaduslike käitluste eest.
 • Igal ajal on teil õigus meiega ühendust võtta e-posti aadressil info@havas.ee või posti teel: AS IDEA AD, Tartu mnt. 13, Tallinn 10145, tutvuda töödeldavate andmete ja teiste isikuandmetega ning kuidas neid käideldakse. Samuti on teil õigus nõuda vale, mittetäieliku ja ebatäpsete isikuandmete parandamist, taotleda teie isikuandmete käitlemise peatamist, välja arvatud andmete säilitamist, juhul kui teabe töötlemine on seaduse ja privaatsuseeskirjade tingimuste kohaselt ebaseaduslik. Samuti on teil õigus saada oma isikuandmeid süstemaatiliselt, lihtsalt kasutatavas ja tehnoloogiliselt loetavas vormis (õigus andmeedastusele). Igal ajal on teil õigus tühistada see kokkulepe, mis ei mõjuta andmetöötlusel põhinevat kokkulepet, kuni lepingu sõlmimise tühistamise õiguspärasuseni.
 • See privaatsuspoliitika kehtib alates 01.05.2018.

 

 1. HÄRMAVILJA AUHINNAKAST SISALDAB JÄRGMISI TOOTEID:
Ühepajatoit Härmavili 400g 4740188900193
Pajaroog Härmavili 400g 4740188900704
Wokisegu Härmavili 400g 4740188900711
Suvine supisegu Härmavili 400g 4740188900117
Porgand, lillkapsas, brokoli 400g Härmavili 4740188900735
Hernes, mais, porgand Härmavili 400g 4740188900742
Härmavili Kullakesed Friikartulid 600 g 4740188019154
Hakitud spinati portsjonid Härmavili 300g 4740188018829
Praekartulid sibulaga Härmavili 400g 4740188018812
Vaarikad, mustikad Härmavili 300g 4740188018584
Smuutisegu Artemise vibu Härmavili 300g 4740188018836
Smuutisegu Aphrodite pisarad Härmavili 300g 4740188018843
Smuutisegu Heraklese vägi Härmavili 300g 4740188019246

 

Võitjad

3x Peaauhind KitchenAid köögimikser + põll

Loositakse välja kampaania viimasel nädalal / 24.04.2020
Maire R.
Raivo L.
Moonika K.

Nädal 1

5x Kast härmavilja tooteid
Loositakse välja 23.03.2020
Maarja J.
Eve T.
Kristel H.
Raja R.
Eiko K.

Nädal 2

5x Kast härmavilja tooteid
Loositakse välja 30.03.2020
Maie R.
Lea R.
Elviira R.
Aleksei D.
Viktoria V.

Nädal 3

5x Kast härmavilja tooteid
Loositakse välja 06.04.2020
Jaanika T.
Margarita K.
Victoria D.
Kaja P.
Helle L.

Nädal 4

5x Kast härmavilja tooteid
Loositakse välja 13.04.2020
Kati H.
Maarika J.
Katrin T.
Silvi A.
Olga G.

Nädal 5

5x Kast härmavilja tooteid
Loositakse välja 20.04.2020
Siiri K.
Annaliisa V.
Joel S.
Germo K.
Kai P.